Wystawa

NOMUS Kolekcja w budowie

1.08-13.10.2019

Zielona Brama, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku

Anna Baumgart | Beata Ewa Białecka | Magdalena Bielesz | Bogna Burska | Elvin Flamingo | Elżbieta Jabłońska | Zuzanna Janin | Agnieszka Kalinowska | Alicja Karska, Aleksandra Went | Anna Królikiewicz | Jacek Niegoda | Dorota Nieznalska | Hanna Nowicka-Grochal | Anna Orbaczewska | Patrycja Orzechowska | Joanna Rajkowska | Katarzyna Swinarska | Michał Szlaga | Jerzy Bohdan Szumczyk | Jerzy Wierzbicki | Ania Witkowska, Adam Witkowski | Sławomir Witkowski | Zorka Wollny, Anna Szwajgier | Julita Wójcik | Krzysztof Wróblewski | Piotr Wyrzykowski

Wystawa „NOMUS. Kolekcja w budowie” to prezentacja Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Blisko 165 dzieł 29 artystek i artystów wybranych spośród zakupionych przez Miasto Gdańsk w latach 2017 i 2018 z przeznaczeniem dla NOMUS. Tą prezentacją przybliżamy publiczności stan prac nad tworzeniem tego zbioru. Poza przestrzenią Zielonej Bramy dwa obiekty o znaczącej skali prezentowane są w przestrzeni publicznej: „SOS”, instalacja Jerzego Bohdana Szumczyka jest wystawiona przed siedzibą główną Muzeum Narodowego Oddziale Sztuki Dawnej natomiast „Nowe Życie”- neon Elżbiety Jabłońskiej zainstalowany jest na budynku NOMUS w rejonie Młodego Miasta, na dawnych terenach stoczniowych.

Wystawa ma charakter przeglądowy, jednakże ustawiona jest w taki sposób, aby dzieła korespondowały ze sobą i pokazywały sposób myślenia, jaki przyświeca nam w tworzeniu zbiorów NOMUS. Kierujemy się otwarciem na innego, akcentowaniem roli kobiet w praktykach awangardowych i postawangardowych, zaznaczeniem roli fotografii dokumentalnej w kreowaniu rzeczywistości i tworzeniu obrazu sztuki. Staramy się pozyskiwać obiekty, instalacje i  dzieła w różnych technikach, których tematyka nawiązuje do specyficznych kontekstów czasu i miejsca. Ważne jest wypełnianie istotnych braków w zasobach muzealnych obiektów i dokumentacji sztuki z lat 80. i 90. XX w., a więc niezwykle ważnego z powodu politycznego fermentu i transformacji społecznej okresu w historii sztuki w Trójmieście. Pierwsze zakupy sztuki lat 80 – grafika i plakat Sławomira Witkowskiego wyznaczają ten właśnie kierunek. Cechą wyróżniającą się na tle innych kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku jest jej intermedialność. Odzwierciedla ona obraz sztuki XX i XXI w., w której wypowiedź artystyczna przyjmuje adekwatną do tematyki formę: filmu, fotografii, instalacji i interaktywnych prac cyfrowych na równi z tradycyjnymi mediami: rzeźbą, malarstwem, rysunkiem. Idącą w tym kierunku zapowiedzią dziś tworzonej kolekcji NOMUS był projekt zakupów dzieł zatytułowany „Nowe otwarcie” realizowany w latach 2012-2015. W kontekście istotnych wydarzeń, których sceną był i jest Gdańsk a powiązanych z bardzo silnymi kwalifikatorami historycznymi, takimi choćby jak koniec II wojny światowej, realizacja doktryny socrealistycznej, narodziny Solidarności staramy się włączać do NOMUS prace, które odzwierciedlają i złożone historyczne losy Gdańska jak to ma miejsce w fotografiach Jerzego Wierzbickiego oraz pracach wideo Anny Witkowskiej i Adama Witkowskiego, ale i odnoszące się do pokrewnych zjawisk w innych regionach świata, gdy zmienia się kontekst, ale ludzkie losy pozostają uniwersalne jak w instalacji Piotra Wyrzykowskiego. Stąd przyglądanie się historii wojen, migracji, utraty i innych kryzysów, które układają się w opowieść, w której lokują się obiekt z hasłem Agnieszki Kalinowskiej, instalacja z obiektem rzeźbiarskim, fotografiami, filmem i rysunkami Joanny Rajkowskiej czy instalacja z obiektów i filmu Doroty Nieznalskiej. Zagadnienia przemocy podejmują prace o silnym rysie feministycznym prace wideo Anny Baumgart, Bogny Burskiej, rysunki tuszem Anny Orbaczewskiej, obiekt sferyczny Zuzanny Janin. Reprezentację stoczniowego mitu i jego upadku odnajdziemy w pracach wideo Jacka Niegody oraz Zorki Wollny i Anny Szwajgier, w malarstwie Krzysztofa Wróblewskiego i rozbudowanej instalacji wieloobiektowej z fotografii, filmu, diapozytywów i publikacji Michała Szlagi z zapisem destrukcji terenu poprzemysłowego Stoczni Gdańskiej. Ciało i jego reprezentacje sygnalizują prace wideo Hanny Nowickiej oraz Katarzyny Swinarskiej i malarstwo Beaty Ewy Białeckiej czy Magdy Bielesz. Opresje systemowe odnajdziemy w kolażach fotograficznych Patrycji Orzechowskiej i obiekcie Julity Wójcik ale i w rysunkach Elvina Flamingo. Ideę recyclingu materii i przestrzeni ucieleśniają tkaniny Anny Królikiewicz, obiekt Jerzego Szumczyka i złożona z filmu i fotografii instalacja Alicji Karskiej i Aleksandry Went. Prace te to przykłady współczesnych narracji historycznych prowadzonych w formie wyrażającej indywidualną, krytyczną postawę artystek i artystów.

Oprócz fotografii i innych form rejestrowanego obrazu szczególną uwagę skupiamy na medium rysunku oraz roli dokumentacji w sztuce. Interesują nas przekroczenia granic tradycyjnych mediów poprzez prace z materiałami i przedmiotami znalezionymi oraz relacje z codziennością i przekraczanie tradycyjnych wyobrażeń o tym, co jest lub może być sztuką.

Aneta Szyłak Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka Kuratorki wystawy

Partner

Aktualności

Blog

Kolejna faza remontu naszej siedziby

Wydarzenie

Finisaż wystawy

“Szkoła żon” Katarzyny Swinarskiej i oprowadzanie kuratorskie

13.10.2019r. g. 15.00

Wydarzenie

W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy

Spotkanie wokół monografii Hanny Nowickiej

19.09.2019r. g. 17.00

Edukacja

Kolekcja jako zbiór otwarty

Wykład Moniki Szewczyk

12.09.2019 g. 17.00

Wydarzenie

Undancing Vivaldi

Oprowadzanie i performance Rafała Dziemidoka

7-8 września 2019

Edukacja

Drugie oprowadzanie kuratorskie

po wystawie NOMUS. Kolekcja w budowie

17.08.2019 g. 12.00

Edukacja

Zbieramy, i co dalej?

Dyskusja o kolekcji NOMUS

2.08.2019 g. 17.00-18.30

Wystawa

NOMUS Kolekcja w budowie

1.08-13.10.2019

Edukacja

ZARCHIWIZOWANA WSPÓLNOTA

spotkanie wokół filmów i ksiązki Cory Piantoni

18.07.2019

Wydarzenie

Nowe Życie

Zaczynamy zupełnie nowe życie

2.06.2019, g. 19.00

Wydarzenie

Aneta Szyłak laureatką Grand Prix Kobieta Sztuki

Wystawa

Hiwa K

Wysoce nieprawdopodobne, choć nie niemożliwe

18.01-28.04.2019

Blog

Tegoroczny etap remontu na ukończeniu

Wstawiamy okna w budynku na Jaracza 14

Wydarzenie

Konferencja CIMAM w 2020 w Gdańsku i Łodzi

NOMUS współorganizuje

2020

Edukacja

Jak tego nie robić?

Spotkanie z Anetą Szyłak w Akademii Wiedzy Realnej

27.09.2018 g. 14.00

Blog

Kolejny remont na Jaracza

Blog

Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej

Zakupy 2017

Wydarzenie

Promujemy Hipotezy awangardowe

Wykład o zawartości

26.07.2018, godz. 17.00

Blog

Hipotezy Awangardowe

Blog

NOMUS MANIFEST

Deklaracja programowa

Edukacja

Budowanie kolekcji sztuki współczesnej

Wykład Joanny Mytkowskiej

9.11.2017, g. 12.00

Blog

N°V Partytura na głosy zwierzęce

26.11.2017, g. 17.00

Wydarzenie

Inauguracja NOMUS

 

26.11.2017, g. 17.00

Edukacja

Dwa wykłady o kolekcjach

Spotkanie z Hanną Wróblewską i Jarosławem Suchanem.

25.10.2017, g. 12.00

Edukacja

Jak pracować z kuratorem?

Masterclass z Anetą Szyłak

20.10.2017 r. godz. 17

Blog

Rozpoczął się remont budynku na ul. Jaracza 14

20.10.2017

Edukacja

Ucząc się od Aten, Kassel i Münster.

Wykład Anety Szyłak

10.10.2017, g. 12.00